LET THE BULLETS FLY
Rated:(NR)
 
Rival crooks battle for control of a beleaguered town in 1920s China in a fast-paced and surprisingly layered adventure.

Distributor: WELL GO USA ENTERTAINMENT & VARIANCE FILMS
Running Time: 132 mins.
Color: Color
Production: An Emperor Motion Picture, Beijing Buyilehu Film and Culture and China Film Group presentation of a Happy Blue Sea Film & Television Group, Emei Film Group and Chinavision Media Group production.
Genre: Adventure, History/Biography
Film Width: 2.35
Sound: Dolby Digital (AC-3)
Language: Mandarin
 
 
Cast:
Jiang Wen | Chow Yun Fat | Ge You | Carina Lau | Shao Bing | Liao Fan | John Do | Li Jing | Zhang Mo | Wei Xiao | Zhou Yun | Chen Kun | Yao Lu | Jiang Wu | Hu Jun | Bai Bing | Hu Ming | Feng Xiaogang | Maio Pu

Credits:

Director(s) 
Jiang Wen
Screenplay by 
Jiang Wen | Guo Junli | Wei Xiao
Producer(s) 
Barbie Tung | Zhao Haicheng
Executive producer(s) 
Zhou Li | Dong Ping | Albert Yeung
Director(s) of photography 
Zhao Fei
Production designer(s) 
William Chang Suk-ping
Edited by 
Jiang Wen | Cao Weijie
Music by 
Shu Nan | Joe Hisaishi