1911
Rated:(R)
 

 Plodding account of how a rebel uprising led by Sun Yat-Sen helped overthrow the Qing dynasty in China.


Distributor: WELL GO ENTERTAINMENT & VARIANCE FILMS
Running Time: 118 mins.
Color: Color
Production: A Changchun Film Studio Group, Shanghai Film Studio Group, Hubei Provincial Party Committee Propaganda Dept., Beijing Alnair Culture & Media, Jiangsu Broadcasting, Jackie Chan Intl. Cinema Cultural Holdings, Xiaoxiang Film Studio, China City Construction, Hebei Broadcasting Film & TV, Tianjin North
Genre: History/Biography
Film Width: 2.35
Sound: Dolby Digital (AC-3)
Language: Mandarin
 
 
Cast:
Jackie Chan | Winston Chao | Li Bingbing | Sun Chun | Yu Shaoqun | Jiang Wu | Jaycee Chan | Hu Ge | Ning Jing | Dennis To | Huang Zhizhong | Mei Ting | Xing Jiadong

Credits:

Director(s) 
Zhang Li
Writer(s) 
Wang Xingdong | Chen Baoguang
Producer(s) 
Wang Zhebin | Wang Tianyun | Bi Shulin
Executive producer(s) 
Gu Guoqing | Ren Zhonglun | Guo Bin | Zhou Pixue
Director(s) of photography 
Huang Wei
Production designer(s) 
Zhao Hai
Edited by 
Yang Hongyu
Music by 
Ding Wei
Co-director 
Jackie Chan